Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

45 sesja Rady Miejskiej w Białym Borze- 30 czerwca 2014 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR XLV/324/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 2014-07-08 08:47:13
dokument UCHWAŁA NR XLV/323/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór. 2014-07-08 08:46:23
dokument UCHWAŁA NR XLV/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2014-07-08 08:45:34
dokument UCHWAŁA NR XLV/321/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Biały Bór 2014-07-08 08:44:51
dokument UCHWAŁA NR XLV/320/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego udzielane przez publiczne przedszkole miejskie w Białym Borze. 2014-07-08 08:43:45
dokument UCHWAŁA NR XLV/319/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia ?Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór na lata 2014-2020?. 2014-07-08 08:42:51
dokument UCHWAŁA NR XLV/318/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest gmina Biały Bór oraz warunków i zasad korzystania z nich 2014-07-08 08:19:53
dokument UCHWAŁA NR XLV/317/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe. 2014-07-08 08:17:16
dokument UCHWAŁA NR XLV/316/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór w obrębach Sępolno Wielkie i Sępolno Małe . 2014-07-08 08:15:48
dokument UCHWAŁA NR XLV/315/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 2014-07-08 08:14:19
dokument UCHWAŁA NR XLV/314/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Biały Bór za 2013 rok 2014-07-03 14:47:13
dokument UCHWAŁA NR XLV/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2014- 2023 2014-07-03 14:45:55
dokument UCHWAŁA Nr XLV/312/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 2014-07-03 14:23:54
dokument UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-03 14:27:37
dokument UCHWAŁA NR XLV/310/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2013 rok 2014-07-03 14:26:48