Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

23 sesja Rady Miejskiej - 24 września 2008 r

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór 2013-08-07 14:11:04
dokument Uchwała Nr XXIII/184/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII /138 /08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2008r. dotyczącej ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej , w tym ... 2013-08-07 14:10:39
dokument Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie gminy Biały Bór 2013-08-07 14:10:17
dokument Uchwała Nr XXIII/182/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa Handlu i Usług ... 2013-08-07 14:09:58
dokument Uchwała Nr XXIII/181/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na II półrocze 2008 roku 2013-08-07 14:09:31
dokument Uchwała Nr XXIII/180/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie przeznczenia do zbycia nieruchomości komunalnych 2013-08-07 14:09:11
dokument Uchwała Nr XXIII/179/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r. W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku 2013-08-07 14:08:20
dokument Uchwała Nr XXIII/178/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/128/04 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-08-07 14:07:50
dokument Uchwała Nr XXIII/177/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. ?Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Biały Bór na lata 2008-2015? 2013-08-07 14:06:48
dokument Uchwała Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na partnerstwo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym Borze w projekcie realizowanym przez Gminę Biały Bór pod tytułem... 2013-08-07 14:06:29
dokument Uchwała Nr XXIII/175/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-08-07 14:05:47
dokument Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Biały Bór za 2007 rok 2013-08-07 14:05:15
dokument Uchwała Nr XXIII/173/08 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 24 września 2008 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008 2013-08-07 14:04:52