Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

VI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze dnia 31 marca 2015 r.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA NR VI/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Biały Bór do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Szczecineckiego. 2015-04-10 10:06:58
dokument UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia gminy Biały Bór z lokalnej grupy działania ?Środkowopomorska Grupa Działania? 2015-04-10 10:05:43
dokument UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia ?Programu na rzecz aktywizacji seniorów w gminie Biały Bór na lata 2015 ? 2020? 2015-04-10 10:04:35
dokument UCHWAŁA NR VI/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca .2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze na I półrocze 2015 r. 2015-04-10 10:03:29
dokument UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białym Borze na 2015 rok 2015-04-10 10:02:37
dokument UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Komisji Rady Miejskiej w Białym Borze 2015-04-10 10:01:45
dokument UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biały Bór na 2015 r. 2015-04-10 10:00:39
dokument UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wpisu ?Kąpieliska śródlądowego w Białym Borze nad jeziorem Łobez? do rejestru kąpielisk znajdujących się na terenie gminy Biały Bór 2015-04-10 09:59:38
dokument UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 14 grudnia 2012 r. 2015-04-10 09:58:38
dokument UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat 2015-04-10 09:57:50
dokument UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Biały Bór w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-04-10 09:56:54
dokument UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór. 2015-04-10 09:56:05
dokument UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Biały Bór 2015-04-10 09:55:30
dokument UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biały Bór 2015-04-10 09:54:34
dokument UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z obszaru gminy Biały Bór. 2015-04-10 09:53:27
dokument UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze oraz Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze 2015-04-10 09:52:42
dokument UCHWAŁA Nr VI/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia inkasentów, ustalenia dla nich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków i opłat oraz wyznaczenia terminu wpłat zainkasowanych kwot 2015-04-10 09:51:51
dokument UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Biały Bór środków stanowiących fundusz sołecki w 2016 r. 2015-04-10 09:49:46
dokument UCHWAŁA NR VI/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji 2015-04-10 09:49:08
dokument UCHWAŁA NR VI/23/2015 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2015- 2023 2015-04-10 09:48:11
dokument UCHWAŁA Nr VI/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 2015-04-10 09:47:24