Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Strategie i Plany Rozwoju

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Strategia Rozwoju Gminy Biały Bór na lata 2019-2015 2019-02-13 11:39:04
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY BIA Ł Y BÓR 2019-02-13 11:37:51
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Biały Bór na lata 2016-2022 2018-07-12 22:18:26
Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego gminy Biały Bór na lata 2007-2015 2014-03-11 20:38:45
Plan Rozwoju Lokalnego gminy Biały Bór na lata 2007-2013 2014-03-11 21:02:35
Lokalna Strategia Rozwoju Środkowopomorskiej Grupy Działania na lata 2009-2015 2014-03-11 20:59:01
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Biały Bór 2014-03-11 20:32:00
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Biały Bór na lata 2008-2015 2014-03-11 20:34:43
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Biały Bór na lata 2011-2016 2014-06-03 11:46:58
Program aktywizacji mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2014-2020 2014-03-11 21:07:54
Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc gminy Biały Bór w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 2014-03-11 21:15:41
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2014-03-11 21:18:27
Program współpracy gminy Biały Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego 2014-03-11 21:21:10
Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Biały Bór 2014-03-11 21:24:26
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2014-12-31 09:04:07