Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

Projekty planów miejscowych

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
obwieszczenie o wyłożenieu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów połozonych w części obrębu Biskupice 2019-05-30 15:10:55
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębów Sępolno Wielkie i Sępolno Małe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przenośnik tasmowy 2018-05-29 10:41:02
Opracowanie planu miejscowego dla m. Trzebiele - projekty Biogazownia 2014-09-23 09:04:12
Opracowanie planu miejsowyego - obręby Sępolno Wielkie-Sępolno Małe - projekty taśmociąg 2014-07-04 11:26:14
Opracowanie zmiany planu miejscowego kopalnia torfu Biskupice - projekty 2014-06-04 13:30:02
Opracowanie planu miejscowego kopalnia Sępolno Małe 2015 - projekty 2014-06-04 13:29:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU niniejszym obwieszczam sprostowanie obwieszenia z dnia 27 lutego 2014r 2014-03-03 14:14:10
OBWIESZCZENIE Burmistrza Białego Boru o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Biskupice 2014-02-27 07:54:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór w obrębie Biskupice 2014-02-27 07:51:52
UCHWAŁA NR XL/292/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór w obrębie Biskupice. 2014-02-24 12:37:15
UCHWAŁA NR XL/293/2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Biskupice 2014-02-24 12:31:35
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BIAŁEGO BORU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór w obrębie Sępolno Małe 2014-01-16 22:13:08
OBWIESZCZENIE Burmistrza Białego Boru o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór w rejonie wsi Sępolno Małe z przeznaczeniem pod lokalizację kopalni wydobycia kruszywa. 2014-01-16 22:12:09