Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

XXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 21 kwietnia 2017 r.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA Nr XXIX/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2017 2017-04-27 13:00:47
dokument UCHWAŁA NR XXIX/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2017- 2037 2017-04-27 13:59:46
dokument UCHWAŁA NR XXIX/213/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na restrukturyzację zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz częściowe pokrycie rozchodów 2017 r. 2017-04-27 13:12:31
dokument UCHWAŁA NR XXIX/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu postępowania naprawczego na lata 2017-2019 2017-05-04 09:49:22
dokument UCHWAŁA NR XXIX/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Biały Bór dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Biała, Biskupice, Sępolno Wielkie i Stepień. 2017-04-28 08:13:24
dokument UCHWAŁA NR XXIX/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biały Bór 2017-04-27 13:40:12
dokument UCHWAŁA NR XXIX/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biały Bór 2017-04-27 13:52:58