Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Białym Borze

XI sesja Rady Miejskiej w Białym Borze - 27 września 2019 r

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument UCHWAŁA Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia, tj. projektu pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biały Bór 2019-10-02 12:02:47
dokument U C H W A Ł A Nr XI/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2018-2020 na terenie Gminy Biały Bór 2019-10-02 12:00:51
dokument Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinku 2019-10-02 11:59:50
dokument UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 05 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Biały Bór, przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie gminy Biały Bór 2019-10-02 11:59:05
dokument UCHWAŁA Nr XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Biały Bór dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2019-10-02 11:58:34
dokument UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustanowienia jednorazowego świadczenia dla osoby zamieszkałej na terenie gminy Biały Bór poszkodowanej w wyniku pożaru w firmie LOPAK Leopold Pączka w Szczecinku 2019-10-02 11:57:04
dokument UCHWAŁA NR XI/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biały Bór na lata 2019- 2036 2019-10-02 11:55:56
dokument UCHWAŁA Nr XI/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 27 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Biały Bór na rok 2019 2019-10-02 11:52:21